فیلم انیمیشنی اجزاء داخلی کمپرسورهای پیستون-سیلندری

[aparat id=”9icXV” width=”800″]

 

 

بازسازی کمپرسورهای کارلایل

[aparat id=”pJA4F” width=”800″]

 

 

اجزاء داخلی شیر انبساطی ( اکسپنشن ولو )

[aparat id=”HZmF8″ width=”800″]

 

 

نحوه ی کار کمپرسور پیستون سیلندری

[aparat id=”jDmOx” width=”800″]

 

 

تعمیر کمپرسور چیلر

[aparat id=”F9m4C” width=”800″]

 

 

باز کردن کمپرسور اسکرو

[aparat id=”DpiZX” width=”800″]

 

شیلنگ فشار قوی جایگزین لوله مسی

[aparat id=”9n56e” width=”800″]

 

اجزاء داخلی کمپرسور اسکرو

[aparat id=”ZlGKP” width=”800″]