فیلم انیمیشنی اجزاء داخلی کمپرسورهای پیستون-سیلندری

 

 

بازسازی کمپرسورهای کارلایل

 

 

اجزاء داخلی شیر انبساطی ( اکسپنشن ولو )

 

 

نحوه ی کار کمپرسور پیستون سیلندری

 

 

تعمیر کمپرسور چیلر

 

 

باز کردن کمپرسور اسکرو

 

شیلنگ فشار قوی جایگزین لوله مسی

 

اجزاء داخلی کمپرسور اسکرو